Lärare i den uppkopplade skolan

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

De senaste decennierna har digitaliseringen förvandlat vår vardag. Hur förändras lärarrollen när mobila digitala resurser finns i klassrummet? Vad blir lärande och utbildning i sådana omgivningar?

I Lärare i den uppkopplade skolan presenterar en rad forskare studier kring digitala medier och lärande. Utgångspunkten är att digitala medier har en given plats i skola och undervisning. Användningen av digitala medier innebär ett avgörande språng in i nya sätt att läsa, skriva, räkna, lära sig språk och umgås med information.

Boken innehåller aktuella studier som bygger på empirisk forskning, där implikationerna för pedagogens roll i undervisning står i fokus. I de olika kapitlen diskuteras hur kunskapssynen och därmed lärarrollen behöver förändras för att få ut det man vill av aktiviteter som bygger på användning av digitala medier. Digitaliseringen är här för att stanna, frågorna i dag rör hur de blir produktiva och inspirerande i skola och utbildning.

  • Artikelnr: 40687159
  • Sidor: 256
  • Upplaga: 1.5
  • Utgivningsår: 2014
Recensioner

 

Del av recension från BTJ av Lärare i den uppkopplade skolan
Häftepos: 14122024
Lektör: Marie Leijon

 

Här möts olika perspektiv på digitala medier, lärande och utbildning. Författarna är alla forskare inom området och syftet med boken är att bjuda läsaren på resonemang om IT och lärande ur ett vetenskapligt perspektiv. Utifrån erfarenheter från olika forskningsprojekt diskuteras bland annat hur en skolvardag med digitala verktyg påverkar lärarrollen. Hur förändras villkoren för undervisning och vilka strategier kan behövas för en reflekterad syn på digitala medier i utbildning?

 

Olika områden fokuseras, som exempelvis digital kompetens, spel, matematik, lärande av språk, så kallade "en-till-en"-projekt och mötet mellan
bedömningskultur och elevers kommunikativa ambitioner. Boken avslutas med en historisk tillbakablick på IT och skola. Här finns värdefulla forskningsbaserade perspektiv för lärare och andra intresserade, allt för att förstå den digitala tillvaron i skolan. Mycket läsvärt.