Anderz Andersson

Anderz Andersson

Anderz Andersson är jurist och lärare, verksam vid Juridiska institutionen vid Umeå universitet. Han är till viss del knuten till Centrum för skolledarutveckling, som ansvarar för befattningsutbildning för rektorer, där han undervisar på momentet ”Skoljuridik och myndighetsutövning”.

 

Produkter av Anderz Andersson