Andrej Djukic

Andrej Djukic

Andrej Djukic har varit inblandad i flera projekt för utländska akademiker där språk har varit en viktig faktor för att lyckas. Tillsammans med Staffan Nilsson har han arbetat fram praktiska övningar för vardags-sfi.

Produkter av Andrej Djukic