Svenska i vardagen

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Svenska i vardagen är ett kopieringsmaterial med övningar i svensk grammatik och ordkunskap. Övningarna bygger på uppgifter som författarna har använt i sin sfi-undervisning under många yrkesverksamma år tillsammans med elever från alla världens hörn.

Materialet är främst avsett för sfi-undervisning men kan även användas för andra typer av undervisning i svenska språket. Det vänder sig till studerande som har kommit en bit på vägen, från kurs B till D på alla studievägar, och som vill utveckla sina språkkunskaper ytterligare.

Innehållet är uppdelat i 11 olika kapitel som innehåller korta teoriavsnitt och många praktiska uppgifter. Till alla övningar, som är möjliga att rätta, finns ett facit sist i materialet.

Svenska i vardagen i korthet:
• ger eleverna möjlighet att jobba på egen hand och på sin egen språkliga nivå
• du kopierar lätt upp just de övningar som respektive elev behöver
• du servas med ett facit till de övningar som har ett givet svar

 

  • Artikelnr: 51102382
  • Sidor: 168
  • Upplaga: 1.2
  • Utgivningsår: 2019

Läs mer om Svenska i vardagen

Författarna berättar