Anette Johansson

Anette Johansson

Anette Johansson har en lång erfarenhet av att undervisa i SO och svenska på mellan- och högstadiet. I dag är hon projektledare för Nationella proven i samhällskunskap och undervisar på lärarutbildningen vid Göteborgs universitet.
 

Produkter av Anette Johansson