Anette Olheim

Anette Olheim

Anette Olheim är statsvetare och konsult i eget företag sedan 2010, med huvudsaklig inriktning på organisationsutveckling, ledarutveckling, konflikthantering, kompetensförsörjning och andra HR-strategiska frågor.

Produkter av Anette Olheim