Att bygga en robust samarbetskultur

Förebygga konflikter i arbetslivet

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Det finns många böcker som handlar om att förstå och hantera konflikter. Att ha kunskap om konflikthantering är nödvändigt, men det är att börja i fel ände. I stället bör den viktigaste uppgiften vara att i förebyggande syfte se till att det är lätt för alla att samarbeta och lösa de problem som uppstår på arbetsplatsen. I en sådan kultur uppkommer konflikter mer sällan, och om de ändå uppstår får de inte lika destruktiva förlopp.

Den här boken handlar om hur en sådan robust samarbetskultur kan byggas. Det rör sig om ett långsiktigt arbete snarare än snabba lösningar. Författarna till boken har i många år och på olika sätt – som forskare, konsulter, handledare, utbildare, medlare och chefer – varit engagerade i djupa och allvarliga konflikter som i de flesta fall borde hanterats på ett mycket tidigare stadium. Många gånger har en konfliktpotential omedvetet byggts in i organisationer, bland annat genom att chefer och medarbetare har varit illa rustade för samarbete, problemlösning och konflikthantering.

I boken beskrivs en metodik för att inventera organisationens konfliktpotential och bygga robusta samarbetskulturer på arbetsplatser. Författarna ger exempel på strategier, åtgärder och verktyg som läsaren kan använda på den egna arbetsplatsen för att skapa en god organisatorisk och social arbetsmiljö. Boken vänder sig till alla som studerar eller arbetar med frågor som rör ledarskap, arbetsmiljö och organisationsutveckling.

Helén Carlson är socionom och konsult, med huvudsaklig inriktning på ledarutveckling, konflikthantering och organisationsutveckling.

Thomas Jordan är docent, universitetslektor i arbetsvetenskap vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, samt fortbildare och handledare i eget företag.

Anette Olheim är statsvetare och konsult. Hon arbetar huvudsakligen med organisationsutveckling, ledarutveckling, konflikthantering, kompetensförsörjning och andra HR-strategiska frågor

  • Artikelnr : 51101552
  • Sidor : 208
  • Upplaga : 1.5
  • Utgivningsår : 2019
Recensioner

Recension av Att bygga en robust samarbetskultur i Arbetsliv, 4 mars 2019

Recension av Att bygga en robust samarbetskultur i Ducatus nr 2 2019

Recension av Att bygga en robust samarbetskultur i Kvalitetesmagasinet för smart verksamhetsutveckling, 19 februari 2019

Recension av Att bygga en robust samarbetskultur i Vd-tidingen, 13 februari 2019

Intervju med författare till boken Att bygga en robust samarbetskultur, previa.se, 7 februari 2019

Lyssna på Jobbfika - en podcast om att bygga en robust samarbetskultur och konflikthantering

 

Recension i BTJ-häftet nr 11, 2019
Lektör: David Meden

[…] Tillsammans har författarna en gedigen teoretisk och erfarenhetsbaserad kunskap om konflikter och hur man hanterar dem. Deras bok är en utmärkt sammanställning om hur man bygger en sund organisationskultur och därmed förebygger destruktiva konflikter. I boken finns bilagor man kan använda i byggandet av en robust organisationskultur. Referenslista finns för den som vill kunna fördjupa sig. Jag kan varmt rekommendera boken till studenter i organisationspsykologi, chefer, skyddsombud, fackliga ombud, chefscoacher, organisationskonsulter och anställda inom företagshälsovården.