Anette Svensson

Anette Svensson

Anette Svensson är lektor i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning vid Högskolan för lärande och kommunikation vid Högskolan i Jönköping. Hennes forskningsområde är litteraturdidaktik, med fokus på ungdomars medievanor och multimodala texter inom litteraturundervisningen i gymnasieskolan.

Produkter av Anette Svensson