Angela Reiser

Angela Reiser

Angela Reiser är lärare i sfi, svenska och svenska som andraspråk. Hon har arbetat på Komvux ett flertal år, samt har i egen regi hållit privata kurser i svenska som andraspråk, retorik samt fri skrivning. Just nu arbetar hon på Vuxenutbildningen i Alingsås.

Produkter av Angela Reiser