Sprint avancerad, digitalt lärarmaterial, 12 mån

Sprint avancerad, digitalt lärarmaterial, 12 mån

Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Sprint är en serie för nyanlända ungdomar på språkintroduktionen i svenska som andraspråk. Sprint finns på två nivåer, från absolut nybörjare till mer avancerad. Delar av innehållet utgår från Lgr 11. Sprint består av textbok och övningsbok på den första nivån och den avancerade nivån har en allt-i-ett-bok.

Tanken med Sprint avancerad, Digitalt lärarmaterial är att utgå från texter och läsförståelse med diskussion för att på så vis närma sig det skriftliga språket. Läraren kan arbeta med elevernas förförståelse genom att prata kring bilderna. Materialet är uppbyggt kring nio olika teman: Fika, Natur och miljö, Böcker och berättelser, Symboler, Minoriteter, Kärlek, Förebilder, Livsfrågor och Språk. Det digitala lärarmaterialet innehåller tips om hur du kan arbeta med varje tema. Bilderna kan med fördel även användas till olika typer av återberättande. Alla texter till Sprint finns inlästa och ligger i det digitala lärarmaterialet.

  • Artikelnr: 51101187

Äntligen ett läromedel för Språkintroduktion

Författarna berättar om sina tankar med Sprint
Om serien
Sprint – svenska som andraspråk på språkintroduktionen

Sprint – Språkintroduktion

Sprint är en serie för nyanlända ungdomar på språkintroduktionen i svenska som andraspråk. Sprint finns i två nivåer – nybörjare och avancerad.