Anita Andersson

Anita Andersson

Anita Andersson är lektor i samhälle och kultur i ett skolperspektiv vid Linköpings universitet. Hennes forskning fokuserar på samhällsämnenas praktik och didaktik i förskolan.
 

Produkter av Anita Andersson