Traditionernas didaktik - Religion och kulturarv i förskola

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
Idag uppmärksammas en rad traditioner i den svenska förskolan: halloween, lucia, jul, alla hjärtans dag och många andra. Hela tiden utmanas de rådande traditionerna av nya och de nya lever sida vid sida med de mer etablerade. 

Enligt läroplanen ska förskolan överföra och utveckla ett kulturarv som handlar om värden, traditioner, historia, språk och kunskap. I de traditioner som anses vara äldre svenska traditioner ingår även religion. När barn i förskolan undervisas i och om traditioner skapas det därmed också möjligheter att ge barnen kunskaper om och av religion. Läroplanen ger dock ingen vägledning exakt om vad som ska förmedlas när det gäller exempelvis traditioner. Så hur kan man göra?

I Traditionernas didaktik ger författarna flera konkreta och inspirerande exempel på hur förskolepedagogerna kan uppfylla uppdraget att ge kunskap till och utveckla barns intresse för vad som pågår i det samhälle de växer upp i. Boken ger en inblick i vilka traditioner som uppmärksammas; vilka högtider som firas, samt hur relationen mellan kulturarv, tradition och religion hanteras i den svenska förskolan.

Bokens redaktörer är Tünde Puskás, biträdande professor i pedagogiskt arbete och Anita Andersson, lektor i samhälle och kultur i ett skolperspektiv, samt. Båda vid Linköpings universitet.
Övriga författare är Polly Björk-Willén, biträdande professor emerita i pedagogiskt arbete vid Linköpings universitet och Eva Reimers, professor i pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet. 

  • Artikelnr: 51103082
  • Sidor: 160
  • Upplaga: 1.1
  • Utgivningsår: 2020
Recensioner

Del av recension i BTJ-häftet nr 4, 2021.
Lektör Ulf Malmqvist

Hur har vi det med kulturarvet i den svenska förskolan och hur ser det ut i förhållande till den icke-konfessionella undervisning som ska bedrivas? Redaktörerna till Traditionernas didaktik talar i termer av ”beröringsskräck” när det handlar om religion och religiositet i förhållande till praktik, uppdrag, normer och regelverk. Boken är ett gott stöd i tankarna kring de olika dilemman som uppträder i spänningsfälten. […] Boken bjuder på många olika ingångar. Den visar vilka traditioner som uppmärksammas i den svenska förskolan. Här kan vi läsa att Fettisdagen uppmärksammas av 23 % och Ramadan av 13 % i enkätstudien. Den berättar hur relationer mellan kulturarv, traditioner och religion hanteras i förskolan. Men det är också en bok som visar på möjligheterna att navigera mellan religion, sekularism och nationalism samt ger en historisk kontext till hur kulturarv, traditioner och religion behandlats i förskolan. Boken, som är sparsamt illustrerad, bygger på ett forskningsprojekt och är skriven med akademisk tyngd och finess. Den vänder sig till lärare i förskolan eller i förskollärarutbildning samt till ledningspersonal inom förskolan. Varje kapitel avslutas med en referenslista.