Ann Quennerstedt

Ann Quennerstedt

Ann Quennerstedt är professor i pedagogik vid Örebro universitet. I sin forskning ägnar sig Ann i första hand åt frågor som rör barns och ungas rättigheter i utbildning, men hon är också intresserad av skolans demokratiuppdrag mer generellt och av utbildningspolitik. Ann har ett brett nationellt och internationellt forskningsengagemang, som aktiv deltagare i olika forskningsnätverk om barns rättigheter i utbildning och genom samarbete med enskilda forskare inom Sverige och från andra länder.

Produkter av Ann Quennerstedt