Ann Quennerstedt

Ann Quennerstedt

Ann Quennerstedt är professor i pedagogik vid Örebro universitet. I sin forskning ägnar sig Ann åt frågor som rör barns och ungas rättigheter i utbildning. Hon är särskilt intresserad av förskolans och skolans uppdrag att utbilda barn och unga om, i och för mänskliga rättigheter. Ann har ett brett internationellt forskningsengagemang, hon deltar i och leder olika forskningsnätverk och har en omfattande internationell publicering inom området barns rättigheter i utbildning.
 

Produkter av Ann Quennerstedt