Anna Bjursén

Anna Bjursén

Anna Bjursén tog examen som grundskollärare i svenska, so-ämnen och bild 1994, men insåg därefter behovet av att komplettera sin utbildning med svenska som andraspråk och specialpedagogik. Hon har erfarenhet från alla grundskolans stadier, ungdomsgymnasiet (språkintroduktion) och framför allt vuxenutbildningen (sfi). 

Produkter av Anna Bjursén