Anna Bjursén

Anna Bjursén

Anna Bjursén tog examen som grundskollärare i svenska, so-ämnen och bild 1994, men insåg därefter behovet av att komplettera sin utbildning med svenska som andraspråk och specialpedagogik. Hon har erfarenhet från alla grundskolans stadier, ungdomsgymnasiet (IVIK) och framför allt vuxenutbildningen (SFI). Nu samlar Anna personliga erfarenheter genom att leva som invandrare i USA. 

Produkter av Anna Bjursén