Anna-Karin Grankvist

Anna-Karin Grankvist

Anna-Karin Grankvist är förskollärare med barnskötarutbildning som grund och har arbetat i förskolan sedan 1980. De senaste tio åren har hon arbetat i en Reggio Emilia-inspirerad förskola i Jönköping.

Produkter av Anna-Karin Grankvist