Anna-Lena Godhe

Anna-Lena Godhe

Anna-Lena Godhe är universitetslektor i utbildningsvetenskap vid Malmö universitet. Anna-Lenas forskningsintresse handlar främst om hur digitala verktyg används i språkundervisningen och hur de multimodala texter som elever ibland skapar bedöms. Hon har dessutom studerat lärares deltagande i MOOC:s (Massive Open Online Course), förändringar i kursplaner med fokus på digital kompetens samt undervisning i relation till maker-rörelsen och programmering. 

Produkter av Anna-Lena Godhe