Digital kompetens för lärare

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
De senaste åren har grundskolans och gymnasiets läroplaner förändrats i syfte att stärka elevernas digitala kompetens. Det ställer nya krav på både lärare och skolledning. Vad behöver lärare och skolledning känna till för att kunna bidra till en forskningsbaserad utveckling av elevernas digitala kompetens? Och hur kan de utveckla barns och ungas förståelse för, och kritiska förhållningssätt till, de digitala miljöer som de kommer i kontakt med?

I boken DIGITAL KOMPETENS FÖR LÄRARE diskuteras frågan om skolans digitalisering ur ett samhällsperspektiv. Här ges inledningsvis en bakgrund om samhällets och skolans digitalisering. Centrala begrepp belyses och diskuteras ur ett forskningsperspektiv. Frågor kring programmering, kritisk informations- och texthantering behandlas. Slutligen lyfts lärares digitala kompetens i relation till undervisning med digital teknik, öppna lärresurser och professionell utveckling med hjälp av sociala medier.

Boken syftar till att ge verksamma och framtida lärare kunskaper om det centrala innehållet i den digitala kompetens som lärare behöver.  Boken är även tänkt att ge underlag för rektorer och beslutsfattare på olika nivåer när det gäller lärares kompetensutveckling.

Samtliga författare är, eller har varit en del av forskningsmiljön Lärande och IT vid Göteborgs universitet. Redaktörer för boken är Anna-Lena Godhe, universitetslektor i utbildningsvetenskap vid Malmö universitet, och Sylvana Sofkova Hashemi, universitetslektor i ämnesdidaktik och docent i utbildningsvetenskap med inriktning mot informationsteknologi och lärande vid Göteborgs universitet.
  • Artikelnr: 51101057
  • Sidor: 192
  • Upplaga: 1.3
  • Utgivningsår: 2019
Recensioner

Del av recension publicerad i BTJ-häftet nr 20, 2019
Lektör Linus Björk

Vi blir allt mer digitaliserade i fråga om arbete, nöje och informationshantering. Skolans läroplaner trycker därför på att eleverna bör öva upp sin kompetens gällande att hantera ett digitalt liv. […] De tolv författarna till den här boken, samtliga forskare inom fältet, går igenom vad lärarna behöver veta för att kunna utföra utföra uppdraget i dagsläget. Det är inte en handbok för pedagoger, utan fokus ligger på pedagogernas behov för att kunna hjälpa eleverna. Det är ett välkommet tillskott till den diskussion som målgruppen, lärarkåren och beslutsfattare, efterfrågar. Boken hyllar inte digitaliseringen utan fokuserar nyktert på situationen så som den ser ut. Språket kräver läsvana, men det torde inte innebära något hinder för förståelsen hos de avsedda läsarna.