Anna-Lena Kempe

Anna-Lena Kempe

Anna-Lena Kempe är docent i didaktik vid Stockholms universitet och specialiserad på att analysera, organisera och designa villkor för lärande i olika sammanhang. Hon har ett särskilt intresse för multimodal kommunikation, det vill säga hur vi representerar kunskap inte bara i tryckta texter utan även i dynamiska kombinationer av tecken såsom bilder, film, grafik eller musik. I sin forskning analyserar hon hur samhälleliga och historiska villkor – som de kommer till uttryck i klassrumskommunikation och i läromedel – formar villkoren för hur och vad man kan lära sig.

Produkter av Anna-Lena Kempe