Anna Lundberg

Anna Lundberg

Anna Lundberg är professor i välfärdsrätt vid Linköpings universitet. Hennes forskning rör rätten och välfärden i migrationens tidsålder med särskilt fokus på mänskliga rättigheter.  

Produkter av Anna Lundberg