Anna Melke

Anna Melke

Anna Melke är journalist, fil. dr i offentlig förvaltning och verksam som forskare vid Göteborgsregionens kommunalförbund. Disputerade 2011 vid Göteborgs universitet med avhandlingen Mental health policy and the welfare state. A study on how Sweden, France and England have addressed a target group at the margins. Avhandlingen är en komparativ studie av psykiatrireformen i dessa tre länder. Hon arbetar nu med frågor som rör samverkan kring barn och unga.

Produkter av Anna Melke