Vår offentliga förvaltning 3 uppl

Samverkan i välfärdspolitiken

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Politik och förvaltning är två sidor av demokratin. Den politiska makten används för att styra samhällsutvecklingen utifrån ett ideologiskt synsätt, medan den offentliga förvaltningens uppgift är att tjäna andra, ytterst medborgarna. I detta ligger en unik utmaning: å ena sidan ska folket genom sina valda representanter styra och kontrollera förvaltningen, å andra sidan ska myndigheter och tjänstemän vara självständiga nog att hävda saklighet, opartiskhet och ett etiskt förhållningssätt.
 

Denna bok ger en bild av dessa utmaningar. Den ger också en överblick som gör det lättare att navigera bland alla aktörer. Att hitta rätt bland internationella, statliga, regionala och lokala nivåer är nämligen inte självklart. Detta är en karta som dessutom blivit alltmer splittrad i takt med decentralisering, specialisering och privatisering.
 

I den tredje upplagan av VÅR OFFENTLIGA FÖRVALTNING har lagar och förordningar inom välfärdssektorn uppdaterats, liksom andra viktiga förändringar inom offentlig förvaltning. Även den ökade digitaliseringen och betydelsen av medlemskapet i Nato behandlas. Boken vänder sig till högskolestuderande vid utbildningar i offentlig förvaltning, men också till den som redan arbetar inom sådana verksamheter. Det inkluderar så skilda yrken som kommunikatör, utredare, socionom, arbetsvetare, lärare, arbetsförmedlare, sjukvårdspersonal, polis och miljöinspektör. Boken vänder sig också till förtroendevalda politiker och andra som är intresserade av området.
 

Anna Melke är journalist, fil. dr i offentlig förvaltning och verksam som forskare vid Göteborgsregionen, FoU i Väst. Hon har även medverkat i tidigare upplagor, som initialt författades av Hans Bengtsson. I denna upplaga medverkar två nya författare: Petra Svensson och Sara Svensson, docenter i statsvetenskap och verksamma som lektorer vid Högskolan i Halmstad.
 

  • Artikelnr : 51109770
  • Sidor : 264
  • Upplaga : 3.1
  • Utgivningsår : 2024