Anna Nordenstam

Anna Nordenstam

Anna Nordenstam är fil. dr och universitetslektor i litteraturvetenskap. Hon är verksam vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet samt professor i svenska med didaktisk inriktning vid Luleå tekniska universitet. 

Produkter av Anna Nordenstam