Från fabler till manga 2

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Vad skrivs det för litteratur för ungdomar i dag och hur förhåller den sig till ungdomslitteraturen från senare delen av 1900-talet? Från fabler till manga 2 ger en översikt över svensk och översatt ungdomslitteratur i olika genrer, som realism, historisk roman, fantasy, dystopi och skräck, men också lyrik skriven för ungdomar och bild- och serieromaner. Boken ger historiska perspektiv på ungdomsromanens utveckling, och här finns också avsnitt med olika teman och motiv, som identitet, kärlek och sexualiteter; våld, mobbning, utsatthet; sjukdom och död; mångkultur och rasism samt om att läsa och skriva. Läsaren får göra bekantskap med både komplexa och enklare böcker, som Torsdagsbarn, Hungerspelen, Ankomsten, Ingen grekisk gud, precis, Skjut apelsinen, När hundarna kommer, Boktjuven och Maus, och aktuell lyrik.

Boken innehåller förslag på hur man kan arbeta med de olika genrerna i klassrummet och en orientering i litteraturdidaktik och metodik.

Från fabler till manga 2 riktar sig till studenter, lärare, forskare, bibliotekarier och alla som vill lära sig mer om det spännande och ständigt växande området ungdomslitteratur. FRÅN FABLER TILL MANGA 1 (2015) behandlar litteratur för yngre barn upp till mellanåldern. De två volymerna kan läsas fristående, men är också tänkta ihop. Tillsammans ger de en mycket god överblick över barn- och ungdomslitteraturen i Sverige från den äldsta barnlitteraturen till dagens ungdomslitteratur.

Bokens författare är Anna Nordenstam, docent i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet och professor i svenska med didaktisk inriktning vid Luleå tekniska universitet, och Ann Boglind, tidigare universitetslektor i svenskämnets didaktik vid Göteborgs universitet.

  • Artikelnr : 40689467
  • Sidor : 272
  • Upplaga : 1.3
  • Utgivningsår : 2016
Recensioner

Från fabler till manga 2 är andra delen i en omfattande och initierad genomgång av svensk barn- och ungdomslitteratur med inriktning på litteraturdidaktik. […] Denna version utkommer i två delar, den första inriktad på barnlitteratur och den här på ungdomslitteratur. […] Boken inleds med en kort tidslinje med klassiska verk, men inriktar sig sedan på den moderna ungdomsromanen, bild och text i samspel, ungdomslyrik och litteraturdidaktik. Böckerna som refereras till är mycket aktuella och varje avsnitt avslutas med en praktisk, didaktisk del. Översikter varvas med författarfördjupningar och textexempel. Språket är lättillgängligt och flytande och boken är skriven så att man kan läsa och använda varje kapitel/del för sig. Noter och litteraturlista finns. Mycket användbar för lärare och intressant för alla med intresse kring dagens ungdomsläsning!

Tin Carleson, BTJ-häftet nr 23, 2016