Anna Rantala

Anna Rantala

Anna Rantala är fil. dr. i pedagogiskt arbete, lektor vid Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet. Hon undervisar och forskar om ledarskap i relation till kommunikation, normer och värderingar och har ett specifikt intresse för ledarskap av förskola. Anna bedriver för närvarande forskning om rektorers kontroversiella frågor i forskningsprojektet Controversial Issues in Leadership (CVIL).

Produkter av Anna Rantala