Annica Gullberg

Annica Gullberg

Annica Gullberg är docent i biologi och lektor vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. Hon har lång erfarenhet av att undervisa på förskollärarprogrammet och undervisar även på andra lärarprogram i didaktik. Annicas forskning handlar om undervisning, teknik och naturvetenskap samt genus.

Produkter av Annica Gullberg