Annika Agélii Genlott

Annika Agélii Genlott

Annika Agélii Genlott har tidigare varit språklärare men arbetar i dag som kommunövergripande skolutvecklare i Sollentuna och som doktorand inom Informatik vid Örebro universitet. Som skolutvecklare bedriver Annika bland annat fortbildningen STL för lärare, gällande integrering av IKT i undervisningen.

Produkter av Annika Agélii Genlott