Annika Lantz-Andersson

Annika Lantz-Andersson

Annika Lantz-Andersson är Universitetslektor vid utbildningsvetenskapliga fakulteten på Göteborgs universitet. Hennes övergripande forskningsintresse handlar om vad digitala tekniker och digitala medier betyder för undervisning och lärande, och hon har deltagit i ett flertal forskningsprojekt kring dessa frågor. Annika håller också seminarier och föreläsningar inom detta kunskapsområde på flera av lärarutbildningskurserna vid Göteborgs universitet och i en rad olika fortbildningssammanhang.

Produkter av Annika Lantz-Andersson