Annika Lilja

Annika Lilja

Annika Lilja disputerade 2013 med en avhandling om förtroendefulla relationer mellan lärare och elev. Forskningsintresset är inriktat på några olika allmändidaktiska frågor, bland annat relationer och värdegrund i skolan, men också lärarstudenternas verksamhetsförlagda utbildning. Annika Lilja arbetar vid Göteborgs universitet och som lärare och utvecklingsledare i Partille kommun.

Produkter av Annika Lilja