Etik, berättelser och samtal

Att använda skönlitteratur i etikundervisning

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Vad innebär en förmåga att möta andra människor med omsorg och respekt? Hur kan grundläggande demokratiska värden som jämlikhet och rättvisa, jämställdhet och likaberättigande, tolkas? Och på vilket sätt kan detta synliggöras och diskuteras i undervisning?

Etik är ett av läroplanens tydligast framskrivna perspektiv. Det ska genomsyra all verksamhet i skolan och finns med i de flesta av skolans ämnen, med särskild hemvist i religionskunskapsämnet.

Att undervisa i etik kan emellertid upplevas som en utmaning. Ett sätt att arbeta med svåra frågor i etikundervisningen är att ta hjälp av skönlitteraturen. Genom litteraturen ges eleverna möjligheter att möta situationer de inte hade mött annars, och på så vis förbereda sig för kommande händelser i det egna livet. I den här boken beskrivs en etikundervisning som med hjälp av skönlitteratur ger förutsättningar för elevers utveckling av en mångdimensionell etisk kompetens, det vill säga en kompetens att identifiera en etisk situation, att göra en bedömning av situationen, att motivera sina val och att sedan välja att handla.

I boken presenteras även en undervisningsmodell samt arton lektionsplaneringar för skönlitteraturbaserad etikundervisning i årskurs 5 och 8.

Olof Franck (red.) är professor i ämnesdidaktik med inriktning mot samhällsorienterande ämnen och docent i religionsfilosofi vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet. 
Annika Lilja (red.) är docent i pedagogiskt arbete vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet. 
Camilla Erenmalm är mellanstadielärare på Bergums skola i Göteborg. 
Marie-Louise Farmängen är mellanstadielärare på Särö skola i Kungsbacka kommun. 
Anders Gjerlöv är lärare i de samhällsorienterande ämnena på Lexby skola i Partille kommun. 
Sara Johansson är lärare i svenska på Bergums skola i Göteborg. 
David Lifmark är lektor i pedagogiskt arbete vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet. Hans forskningsintressen rör lärares yrkesetik och värdegrundsarbete. 
Anna Lyngfelt är professor i ämnesdidaktik med inriktning mot svenska vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet. 
Christina Osbeck är professor i ämnesdidaktik med inriktning mot samhällsorienterande ämnen vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet. 
Karin Sporre är professor i pedagogiskt arbete vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet. 

  • Artikelnr: 51107547
  • Sidor: 160
  • Upplaga: 1.1
  • Utgivningsår: 2022
Recensioner

Publiceras i BTJ-häftet nr 1, 2023.
Lektör Henric Ahlgren

Etik, berättelser och samtal. Att använda skönlitteratur i etikundervisning handlar om hur undervisningen om etik i skolan kan utvecklas med hjälp av skönlitteratur. I boken presenteras även en undervisningsmodell samt arton lektionsplaneringar för skönlitteraturbaserad etikundervisning i årskurs 5 och 8. Utgångspunkt för boken har varit forskningsprojektet "Att skärpa den etiska blicken och rösten" och de forskare och lärare som medverkade i den studien har också skrivit de olika kapitlen. Det handlar om metodval och frågor om hur man väljer den litteratur som kan användas i en undervisning om etik. Boken går även in på utmaningar och möjligheter inom området. Den är tematiskt uppställd och ger en värdefull, intressant och initierad ingång till, och överblick av, ett ämnesområde som är högst relevant och grundläggande inom den svenska skolan och undervisningen. Boken är tänkt att vara ett stöd för lärare och lärarstudenter.