Astrid Roe

Astrid Roe

Astrid Roe är forskare vid Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) i Oslo. Hon har arbetat med läsdelen i PISA-undersökningarna sedan 1998. Hennes forskning är framför allt inriktad på norska elevers läskompetenser och läsvanor. Roe har dessutom många års erfarenhet som lärare och skolledare både i grundskola och gymnasieskola.

Produkter av Astrid Roe