Bengt G Eriksson

Bengt G Eriksson

Bengt G Eriksson är professor emeritus i psykiskt hälsoarbete vid Høgskolen i Innlandet, Norge, och i socialt arbete vid Karlstads universitet.

Produkter av Bengt G Eriksson