Bengt Starrin

Bengt Starrin

 

Bengt Starrin är professor i socialt arbete vid Karlstads universitet och professor II i socialpolitik vid Högskolan i Lillehammer. Han har skrivit flera böcker inom områden som emotionssociologi, utbrändhet, arbetslöshet, utsatthet och empowerment.
 

Produkter av Bengt Starrin