Bengt Starrin

Bengt Starrin

Bengt Starrin är sociolog och professor emeritus vid Karlstads universitet. Han har tidigare skrivit böcker inom områden som emotionssociologi, social och ekonomisk utsatthet, kvalitativ metod, empowerment och dansbanekultur. 
 

 

Produkter av Bengt Starrin