Socialpsykologiska experiment -och andra minnesvärda studier

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Det finns många tankeväckande studier om människors handlingar och beteenden som är värda att uppmärksamma även om de gjordes för 50, 60 eller 70 år sedan. Studierna om vårt sociala liv väcker olika sorters känslor – ibland skratt, ibland nyfikenhet och ibland förfäran – men de ger alltid nya insikter om människan och mänskligt samspel.

I boken presenteras ett urval av de mest kända klassiska socialpsykologiska studierna. Utifrån teman som auktoritet, lydnad, prestationer, strävan efter normalitet och människor i utsatta situationer visar författarna att de klassiska studierna är aktuella även idag. Det finns också tips på filmklipp som läsaren kan titta på genom att rikta sin mobiltelefon mot QR-koderna i boken.

SOCIALPSYKOLOGISKA EXPERIMENT OCH ANDRA MINNESVÄRDA STUDIER vänder sig främst till högskolestudenter inom samhälls- och beteendevetenskapliga utbildningsprogram och ämnen, men är även intressant för alla som vill veta mer om hur människor fungerar tillsammans.

Markus Arvidson är universitetslektor i sociologi vid Karlstads universitet. Hans forskning har en socialpsykologisk inriktning och rör områden som bedrägeri, lojalitet, roller och identiteter.

Bengt Starrin är sociolog och professor emeritus vid Karlstads universitet. Han har tidigare skrivit böcker inom områden som emotionssociologi, social och ekonomisk utsatthet, kvalitativ metod, empowerment och dansbanekultur.
  • Artikelnr: 51100630
  • Sidor: 144
  • Upplaga: 1.1
  • Utgivningsår: 2019