Beth Ferholt

Beth Ferholt

Beth Ferholt är förskollärare och associate professor i Early Childhood Education vid Department of Early Childhood and Art Education, Brooklyn College, City University of New York. Hennes forskningsintresse är lek och lekvärldar som en aktivitet för att studera relationen mellan emotion och kognition i relation till barns och vuxnas lärande och utveckling.
 

Produkter av Beth Ferholt