Billy Ehn

Billy Ehn

 

Billy Ehn är professor i etnologi vid Umeå universitet. På 1970- och 80-talen skrev han flera böcker på temat etnicitet, bland annat en om fabriksliv, Arbetets flytande gränser (1981) och två om daghemskultur, Ska vi leka tiger? (1983) och Det otydliga kulturmötet (1986).
 

Produkter av Billy Ehn