Kulturanalytiska verktyg

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
Med nya ögon upptäcker man hur gåtfull vardagen ändå är. Minsta bagatell kan få oväntat stor betydelse. Det som pågår vid fikapausen eller under morgonens makeup framför badrumsspegeln är inte alls så trivialt som det verkar. Det är i de dagliga rutinerna som samhällsstrukturer bekräftas eller förändras.

Den här boken visar hur man kommer igång med en etnografisk undersökning och gör överraskande kulturanalys, från den första vilda idén till materialsamlande och skrivande. Varför kan småsaker bli så irriterande när förälskade par flyttar ihop? Hur beskriver man stämningen på en tågstation? Hur blir medier och elektronik osynliga i sin självklarhet?

Syftet med kulturanalys är att slå hål på myter och ifrågasätta självklara normer. Nästan ingenting tas för givet. Med hjälp av olika verktyg och perspektiv fångar författarna undflyende företeelser i det dagliga livet. De diskuterar också vad som händer när man tar med sig kulturanalysen ut i arbetslivet eller i ett samarbete med andra discipliner och verksamheter.

Billy Ehn, professor i etnologi vid Umeå universitet, och Orvar Löfgren, professor emeritus i etnologi vid Lunds universitet.
  • Artikelnr : 40680969
  • Sidor : 172
  • Upplaga : 1.6
  • Utgivningsår : 2012
Recensioner

 

Del av recension från BTJ

Häftepos: 12124157

Lektör: Arne Järtelius

 

 

De båda författarna vill med sina kulturanalytiska verktyg främst komma åt sådant som det undflyende i vardagslivet, det dagliga livets invanda rutiner samt det oförutsägbara i tillvarons mäktiga flöden av händelser. Det gör de i sju etnografiska ingångar till vardagslivet där de undersöker sådant som småsakernas betydelser, hur atmosfär skapas och förändras samt hur man kan skildra de händelselösa pauserna och mellanrummen i tiden. Detta görs klart, tydligt och på ett lättfattligt språk med en akademisk publik som tänkta mottagare. I de tre avslutande kapitlen vidgas bokens användning för den som vill bruka kulturanalysen utanför universitetens väggar. Den som söker efter en mer allmängiltig text rekommenderas i stället att ta del av samma författares När ingenting särskilt händer (2007). Den kan i sin tur med
fördel kompletteras med Lennart Hagerfors skönlitterära Livet är det som pågår medan vi sysslar med annat
(1990; ny utg. 2010).