Birgit Andersson

Birgit Andersson

Birgit Andersson är lektor i pedagogiskt arbete och har under hela sitt arbetsliv ägnat sig åt fritidshemmets pedagogiska praktik. Birgit har ett särskilt intresse för policy- och professionsfrågor samt centrala beståndsdelar i fritidshemspedagogisk undervisning däribland kommunikation och samvaro. 

Produkter av Birgit Andersson