Fritidshemmet som språkande, läsande och skrivande arena

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Fritidshemmet är en fantastisk plats för språkande, läsande och skrivande. Men vad behöver en fritidslärare ha kunskap om för att kunna stötta elevers språkutveckling? Och hur går man till väga rent praktiskt? 

Målet med den här boken är att ge läsaren redskap för att tänka bredare och djupare om samtal, läsning och skrivande i fritidshemmets verksamhet. Med stöd i literacyforskning ges många exempel på fritidshemmets möjligheter till ett vardagligt språkarbete. 

I kapitlen ryms bland annat det tematiska och multimodala arbetssättet och skönlitteraturens möjligheter. Viktiga fokus är också hur en flerspråkig miljö och personalens förhållningssätt kan verka språkutvecklande för alla elever samt hur ”wild pedagogies” kan öppna för en ännu bredare syn på språkets betydelse i fritidshemmet.

Boken riktar sig till grundlärarstudenter, lärarutbildare, fritidslärare och andra verksamma i fritidshemmet, och lämpar sig mycket väl som inspi¬ration för kollegialt lärande.
Författarna är Birgit Andersson, fritidspedagog och lektor i pedagogiskt arbete, Ulla Damber, docent i pedagogik och lärarutbildare vid Mittuniversitetet, Carina Hermansson, professor i språkdidaktik vid Högskolan Borås och Mareike Jendis, lektor vid Institutionen för språkstudier vid Umeå universitet.

  • Artikelnr : 51107189
  • Sidor : 136
  • Upplaga : 1.1
  • Utgivningsår : 2022
Recensioner

Fritidshemmet som språkande läsande och skrivande arena
Publiceras i BTJ-häftet nr 18, 2022. Lektör: Marianne Ericson

De fyra författarna till den här boken ägnar sig åt språket, kommunikationen och litteraturens betydelse för elever i fritidshem och skola – viktiga faktorer för resten av livet. Personalens förhållningssätt är avgörande när det gäller att se, stötta och utveckla de förmågor som barnen har. […] Fritidshemmet som språkande läsande och skrivande arena riktar sig till alla som arbetar i fritidshem och är en mycket bra grund för diskussioner i arbetslaget. Den är ganska lättläst genom sina korta avsnitt och praktiska exempel varvas med teori.