Birgitta Hammarström-Lewenhagen

Birgitta Hammarström-Lewenhagen

Birgitta Hammarström-Lewenhagen  är universitetslektor vid avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Stockholms universitet. Hennes forskning och undervisning  rör professionsutveckling, förskoledidaktik och utbildningshistoria.

Produkter av Birgitta Hammarström-Lewenhagen