Björn Alm

Björn Alm

Björn Alm är filosofie doktor i socialantropologi och genomförde sitt första etnografiska fältarbete åren 1988–1990 i en by i södra Indien. Därefter har han genomfört och handlett kortare etnografiska fältarbeten i trakten av Linköping. Sedan 1997 undervisar Björn i socialantropologi vid Linköpings universitet, bland annat om etnografiska fältmetoder för studenter som läser socialantropologi och andra ämnen.

Produkter av Björn Alm