Bo Nestor

Bo Nestor

Bo Nestor är fil.dr och docent i pedagogik med inriktning mot utbildningsledning och är verksam som forskare och utbildare vid Avdelningen för rektorsutbildning, Uppsala universitet. Han har stor erfarenhet av skolledarutbildning och lärarutbildning. Forskningsinriktningen är skolans styrning, ledning, organisation och pedagogiskt ledarskap. Han har tidigare arbetat som skolledare och skolchef.

Produkter av Bo Nestor