Bo Ståhl

Bo Ståhl

Bo Ståhl har en mångårig erfarenhet som lärare och skolutvecklare inom gymnasieskolan och YH-utbildningar. Han har även varit verksam som läromedelsförfattare sedan 1990 med ett 20-tal titlar i sin portfölj.  

Produkter av Bo Ståhl