Elektronik och mikrodatorteknik, faktabok

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Elektronik och mikrodatorteknik är ett läromedel avsett för gymnasiekursen elektronik och mikrodatorteknik. 
 

Syftet med Elektronik och mikrodatorteknik, faktabok är att ge grundläggande kunskaper om elektronik och mikrodatorteknik.
 

Boken tar bland annat upp både analog och digital elektronik, programmering av enklare mikrodatorsystem, elektronikmonteringsarbete, elektronikscheman och symboler, beräkning av elektriska storheter, komponent- och kretsmätningar och datorsimuleringar.
 

Första kapitlet ger en genomgång av ellärans grunder, och därför kan även de som varken läst ellära eller elektronik hänga med i boken. 
 

Till faktaboken finns även en Elektronik och mikrodatorteknik, arbetsbok med både praktiska övningar och teoretiska frågor.
 

  • Artikelnr : 51109510
  • Sidor : 186
  • Upplaga : 1.1
  • Utgivningsår : 2023
Recensioner

Del av recension publicerad i BTJ-häftet nr 11, 2023.
Lektör Nina Moritz

[…] Ståhl har fyllt boken med fakta och information där han bland annat beskriver de olika elektronikkomponenterna, elektronikscheman, symboler och montering, enklare programmering, beräkning av elektriska storheter, komponent- och kretsmätningar samt datorsimulering. Boken består av tolv kapitel där varje kapitel börjar med en kort sammanfattande introduktion. Den pedagogiska texten varvas sedan med tydliga illustrationer, diagram och fotografier som hjälper läsaren att förstå kontexten. Det finns också små hjälprutor med text, antingen orange med förtydligande exempel eller blå med repetition av texten såsom ordförklaringar, förkortningar eller översättningar mellan svenska och engelska. Avslutningsvis finns ett sakregister. Utöver faktaboken finns även en separat arbetsbok med uppgifter och teorifrågor som tillsammans med läsarens egna praktiska övningar hjälper eleven att få en full förståelse för ämnet.

Helhetsbetyg: 4/5