Bodil Liljefors Persson

Bodil Liljefors Persson

Bodil Liljefors Persson är professor i religionshistoria på Institutionen Samhälle, kultur, identitet vid Fakulteten lärande och samhälle vid Malmö universitet. Hon har under många år forskat om mayafolkets religion och historia i Mexiko, men hennes forskningsintressen rör också religionsdidaktik, sex- och samlevnadsundervisning, medborgerlig bildning och ämneslitteracitet i de samhällsorienterande ämnena. Liljefors Persson har arbetat i flera år som ämneslärare i svenska, religion och geografi på grundskolans högstadium.

Produkter av Bodil Liljefors Persson