Undervisa i religionskunskap

Undervisa i religionskunskap

Didaktik och metodik för ämneslärare

Bok
Ej i lager. Utkommer: 2024-10-01
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Att undervisa i religionskunskap kan vara både roligt och utmanande! Roligt för att ämnesinnehållet är så brett och mångfasetterat: Religionsämnet omfattar alltifrån fakta om stora religioner och livsåskådningar i historia och nutid, till mer personlighetsutvecklande teman som etik och livsfrågor. Att ämnet också är utmanande beror på att det innefattar frågor och perspektiv som ofta kommer nära eleverna, och som därför kan uppfattas som känsliga. Eftersom tiden därtill är begränsad är det av stor vikt att som religionskunskapslärare göra genomreflekterade och kloka undervisningsupplägg.

Undervisa i religionskunskap – didaktik och metodik för ämneslärare är en introducerande bok om religionsundervisning. Texterna i boken är baserade såväl på aktuell religionsdidaktisk forskning som beprövad erfarenhet. Kapitlen berör bland annat teman som levd religion, religion och plats, etik och religionskritik. För att göra innehållet lätt att använda finns det i varje kapitel flera konkreta exempel på hur innehållet kan anpassas till en klassrumssituation. Förhoppningen är att boken ska ge både kunskap och inspiration för kommande religionsundervisning.

Redaktörer för boken är Olof Franck, professor i ämnesdidaktik vid Göteborgs universitet, Bodil Liljefors Persson, professor i religionshistoria vid Malmö universitet och Malin Löfstedt, docent i religionsvetenskap vid Uppsala universitet. Alla har arbetat som ämneslärare i religionskunskap.

Thérèse Britton är fil dr i samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik med inriktning mot religionsdidaktik och gymnasielektor vid Globala gymnasiet i Stockholm. 
Emma Hall är fil.dr. i Historia och historiedidaktik och arbetar på Malmö universitet vid institutionen Samhälle, kultur, identitet. 
Frederik Wallenstein är fil.dr. och universitetslektor i religionshistoria vid Stockholms universitet.
Anna Wrammert är universitetslektor i religionsdidaktik vid teologiska institutionen, Uppsala universitet.  

  • Artikelnr : 40693778
  • Sidor : 200
  • Upplaga : 1.1
  • Utgivningsår : 2024