Bodil Sundberg

Bodil Sundberg

Bodil Sundberg är fil.dr i biologi och arbetar på Örebro universitet som lärarutbildare och forskare inom naturvetenskapernas didaktik. Hennes forskningsintressen rör lärarrollens betydelse för hur undervisning i naturvetenskap och hållbar utveckling formas för yngre barn.

Produkter av Bodil Sundberg