Britt Jakobson

Britt Jakobson

Britt Jakobson är är lågstadielärare och docent i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet. Hon har lång erfarenhet av undervisning på lågstadiet samt i lärarutbildningen. Britt forskar bland annat om estetikens roll för yngre barns lärande i de naturvetenskapliga ämnena och om undervisning och lärande i de naturvetenskapliga ämnena i det flerspråkiga klassrummet.

Produkter av Britt Jakobson