VFU-handboken 2 uppl

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Lärarutbildningen innehåller flera olika delar som tillsammans lägger grunden för den kommande professionsutövningen. Ofta upplever studenterna dock att det finns en klyfta mellan teori och praktik. Praktiken upplevs som skild från teori och de teoretiska inslagen ger inte alltid lärarstudenten tillräckligt stöd för hur man kan tänka om, och agera i, undervisningen. 
 

Den här boken tar upp områden som lärarstudenter på alla stadier ofta upplever som problematiska i sin VFU. Författarna utgår från autentiska undervisningssituationer och använder forskning om undervisning för att belysa hur man kan tänka om och agera i de situationer som beskrivs. Hur kan man inleda en lektion för att utveckla elevernas engagemang och intresse? Varför är det viktigt med kommunikation, och hur får man till en bra dialog i klassrummet? Hur gör man för att känna sig trygg och kunna etablera det ledarskap som läraruppdraget kräver? Och hur kan teoretiska perspektiv bidra till planering av lektioner?
 

Tanken med boken är att den ska utgöra en brygga mellan teori och praktik och vara ett komplement till VFU-handledares kvalificerade handledning och den teoretiska fördjupning och utveckling som sker i högskoleförlagda kurser. 
 

Bokens andra upplaga har utökats med perspektiv och exempel från låg- och mellanstadiet för att ge konkret stöd för undervisning även i tidigare årskurser.
 

Författarna är Bengt-Olov Molander, docent i naturvetenskapsämnenas didaktik, Karim Hamza, docent i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet och Britt Jakobson, docent i naturvetenskapsämnenas didaktik.
 

  • Artikelnr: 51107561
  • Sidor: 192
  • Upplaga: 2.1
  • Utgivningsår: 2023