Britt Lindahl

Britt Lindahl

Britt Lindahl är universitetslektor i ämnesdidaktik med naturvetenskaplig inriktning vid Högskolan Kristianstad. Hon har erfarenhet från undervisning i matematik, fysik, teknik och data i grundskola och gymnasieskola samt i ämnena och deras didaktik i lärarutbildningen. Britt har flera uppdrag från Skolverket, Skolinspektionen och Kungliga Vetenskapsakademien.
 

Produkter av Britt Lindahl