Naturvetenskapens bärande idéer, 3 uppl

För lärare F–6

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Att undervisa i de naturvetenskapliga ämnena (NO) i de tidiga skolåren är ett utmanande, spännande och roligt uppdrag. Dessa ämnen spänner dock över stora innehållsområden och därför kan det vara svårt att få en överblick och välja ett innehåll som är lämpligt för åldersgruppen.

Den här boken hjälper läraren att få grepp om det viktigaste innehållet i de naturvetenskapliga ämnena. Naturvetenskapens grundläggande och bärande idéer förklaras detaljerat och belyses med en rad konkreta och vardagliga exempel. Innehållet diskuteras i förhållande till Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11).

Boken kan, gärna i kombination med boken Naturvetenskapens bärande idéer i praktiken, användas både som kurslitteratur för blivande lärare och som ämnesfördjupning för verksamma lärare.

Den 3:e upplagan har reviderats i förhållande till ändringarna i kursplanerna 2020. 

Mats Areskoug, docent i fysik med didaktisk inriktning, Margareta Ekborg, professor emeritus i naturvetenskapernas didaktik, Malmö universitet, Britt Lindahl, docent i ämnesdidaktik, Maria Rosberg, universitetslektor i fysik, Högskolan i Kristianstad.

  • Artikelnr : 51104157
  • Sidor : 264
  • Upplaga : 3.2
  • Utgivningsår : 2020